Clothes can't talk, can they?, Uncategorized

Clothes can’t talk, can they? // The empire strikes back

godina bila je godina izmešanih stanja i osećanja i često se desi da budemo toliko lakoverni da mislimo da će prvi dan nove godine da označi neki magični prelaz i da smo dobili čisto novo platno na kom će sama da iznikne slika neuporedivo bolja od one na prethodnom. Kako sam ja bila jedna od… Continue reading Clothes can’t talk, can they? // The empire strikes back