hey buddy, can you spare a book?, Uncategorized

Hey buddy, can you spare a book? // Mr. Ishiguro, Never Let Me Go!

kaz

Although I have failed to complete my Goodreads challenge for 2016, and to make matters worse it was by only two books, I am starting my reading season of 2017 strong. However, today is not about new books. Today is about a book that was read in 2008, and then in 2012, and again last year. It is one of those ‘for all times’ books. And it needs to be celebrated every day.

Iako nisam uspela da završim svoj Goodreads čitalački izazov, i da stvar bude gora falile su mi samo  dve knjige, čitalačku sezonu 2017. otpočinjem snažno. Ipak, danas nije reč o novim knjigama. Danas je dan posvećen knjizi prvi put pročitanoj na ćebetu u Dunavskom parku 2009. godine, pa opet 2012 i onda još dva puta prošle godine. Ovo je knjiga za sva vremena koja treba da bude slavljena svakog dana.

Never Let Me Go written by Kazuo Ishiguro is the critically acclaimed author’s sixth novel. It was transported to the silver screen staring Carrey Mulligan, Andrew Garfield and Keira Knightley.

Ne daj mi nikada da odem, roman Kazua Išigura, šesti je po redu roman ovog nagrađivanog pisca. Samo delo doživelo je filmsku adaptaciju u kojoj glavne uloge tumače Keri Maligan, Kira Najtli i Endru Garfild.

The plot of the novel centers around Hailsham, or more specifically around three students caught in a very ‘British’, and by that I mean polite and covert love triangle between Kathy H., who is also the narrator of the story, Tommy D. and Ruth C. Kathy begins her story in a parallel universe England, late 1990, stating her age and the fact that she is a career. The words ‘carer’ and ‘donor’ are introduced in the very first page, although it takes a fairly long time to realize what they actually entail. This veil of mystery follows as Kathy provides us with a melancholic recollection of her life in Hailsham, which is evidently a kind of facility, an institution of education of some sort. There is a lot of speculation as to why the students are there, what the whole point is, as Miss Lucy says at one point: “You’ve been told and not told”. The reader gets the impression that students themselves have a secret they are hiding from him. Through the course of the novel, however, it is revealed that Hailsham is a kind of a nurturing facility, and that students are in fact clones designed to provide organs at a given time in their short lives, clones that have been made as a means of eradicating diseases once considered incurable.

Radnja romana  vrti se oko Heilšama, ili preciznije oko tri učenika zarobljenih  u vrlo ‘britanskom’, a pod tim mislim ljubaznom i prikrivenom ljubavnom trouglu između Keti H., koja je ujedno i narator priče, Tomija D. i Rut C. Ketina priča smeštena je u fiktivnoj Engleskoj, krajem 1990. godine, koju narator počinje navodeći svoje godine i  činjenicu da je negovatelj. Reči ‘njegovatelj’ i ‘donator’ se uvode još od prve strane, iako je potrebno  mnogo vremena da se shvati šta se pod tim rečima podrazumeva. Ovaj veo tajne lebdi nad čitaocem dok Keti deli svoja melanholična sećanja na  život u Heilšamu, koji je očito neka vrsta objekta, neka vrsta obrazovne ustanove. Postoji mnogo spekulacija o tome zašto su učenici  tu, kako kaže Gospođica Lusi u jednom trenutku: “Rečeno vam je i nije vam rečeno”. Čitalac stiče utisak da sami učenici  imaju tajne  kriju od njega. Kroz tok romana, međutim, otkriva se  da je Heilšam  neka vrsta “negovateljskog” objekta, i da su učenici u stvari klonovi dizajnirani da u datom trenutku u svom kratkom životu doniraju svoje organe, klonovi koje su napravili kao sredstvo iskorenjivanja svih nekada neizlečivih bolesti.

The story does not reveal as much on the scientific aspect of the way these clones came to exist, but rather on the way they are raised and educated, how they manage or fail to exist in the ‘real’ world (as much as they are allowed to participate in it), their inner state, all told through Kathy’s point of view. Even before we become familiarized with the nature of their fate, we are given the indication that these students are children without roots. The students receive formal education, but the donations, their origin and their purpose are segments that are never fully presented to them, at least not until it’s time for them to actually go through a particular stage in the cycle of their existence.

Roman se ne bavi naučnim aspektom procesa nastanka klonova, tako da ako niste fan naučne fantastike, možete da se opustite jer ovaj roman to nije. Akcenat je umesto toga na tome kako su oni odgojeni i obrazovani, kako uspevaju ili ne uspevaju da prosto postoje u “stvarnom” svetu (bar u meri u kojoj im je dozvoljeno da budu deo tog sveta), na njihovo unutrašnje stanje, sve to ispričano sa Ketine tačke gledišta. Čak i pre nego što ćemo biti upoznati sa prirodom njihove sudbine, jasno nam je da su ovi učenici  deca bez korena. Ipak iako klonovi, svakom čitaocu, a i nekim od profesora jasno je da klonovi uprkos njihovim željama jesu ljudska bića, što njihovu svrhu i životni ciklus čini još tragičnijim.

Apart from being one of the best contemporary dystopian novels, this is also a novel about love, friendship, loss and rootlessness as well as ruthlessness, and the fact that there is little to no detail on the scientific process that resulted in the existence of the clones, makes the story even more heartbreaking and relatable.

Osim što je jedan od najboljih savremenih distopijskih romana, ovo je i roman o ljubavi, prijateljstvu, gubitku, neukorenjenosti  i okrutnosti. Činjenica da se u samom delu pruža malo do nimalo detalja o naučnom procesu ,čini ovu priču priču daleko vise srceparajućom a donekle i strašnijom.

It is has been known throughout history what happens when great inventions fall into the wrong hands. Ishiguro’s work warns us against allowing the novel’s scenario to come to life. For Kathy, as we are left to believe, there is no hope, and the conditions of living and dying are only to become worse. Nonetheless, Never Let Me Go is far from failing its mission. By presenting the readership with what it is like to find one’s self in a hopeless world through fiction, Ishiguro is filling the readers with fear that will possibly become a tool in preventing his fiction from becoming a reality.

Istorijski je poznato šta se dešava kada veliki izumi padnu u pogrešne ruke. Išigurov rad je upozorenje, da moramo biti svesni toga kako ne bismo dozvolili da takav scenario postane stvarnost. Za Keti nema nade, i uslovi života i umiranja će se samo pogoršati. Ipak, Ne daj Mi Nikada Da Odem, kao svako dobro distopijsko delo, u potpunosti ispunjava svoju misiju, a to je pružanje nade.

3 thoughts on “Hey buddy, can you spare a book? // Mr. Ishiguro, Never Let Me Go!”

    1. Remains of the day is wonderful as well, a bit slow at times but in agreement with his style, I think. I’ve also heard great things about When We Were Orphans, it’s on my to-read list.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s