hey buddy, can you spare a book?, Uncategorized

Hey buddy can you spare a book? // Stand-up is fleeting, Sedaris is forever

 

naked-1

I’ve been  in love Davis Sedaris since 2007, and something tells me that he would be in love with me, or to at least be my best  friend if we had  only ever met. And that 2007 we met through my precious friends Laslo and Cherry. A wonderful couple, even  more wonderful people who have a black cat, a gift for Sunday afternoon entertaining  and a fantastic taste for books. And so they gave me their Sedaris (as a loan until I find my own). I fought  my sister  to be the first to read it, but she pulled the  “they were my friends first, you would not even know them if it wasn’t for me,” card and so I waited for three days until it was my turn.

I know funny people, perhaps I myself am one of them, I’m not sure. My sister is hilarious, my best friend too, and I even picked my  boyfriend by checking this feature off  the list. And then there is Sedaris, the man who made me laugh with  that disgusting type of laugh, you know the one  with a mixture of tears and uncontrollable facial expressions , all while on a city bus on the way to work. Totally undignified, actually, but you can not stop, and at one point and I no longer even cared that the whole bus was watching.

But what is this book anyway? Yeah, I left out the most essential thing. It’s Naked. And you need to reed it. Now.

Why would you do that? A valid question, and I’m very happy that I can give you the answer to that question, but before I can do that,  I must  ask the following:

  1. Do you think your parents embarrassed you during your childhood and teenage years (for example, came to the local school coffee shop  and called you out in front of everyone for cutting class)? This is definitely not what happened to me just a hypothetical example. And no, my mum did not drag me home. Definitely not.
  2. Does your father tells strangers how you, at the age of six, told him about your very first kindergarten crush?
  3. Do you have brothers and sisters that you wish you didn’t know at times?

If the answer to any of these questions is yes, then you are still better off than the young David. If not, you’ll still enjoy this collection of essays in which the author exposes all the dirty laundry, good, bad, embarrassing,  and anything else that can befall you in life. The book consists of 17 very personal essays of which  my absolute favorites are  A Plague of Tics, Next of Kin, and True detective.

A plague of tics is an essay in which young Sedaris explains his ordeal with obsessive-compulsive disorder, which includes everything from licking sockets, counting steps from home to school, trying to completely roll his eyes , violently jerking  his head. And there is, of course,  his mother who makes a show of her own son by ridiculing him with teachers whenever one appears on their doorstep, in order to  to “discuss David’s problems.” Sedaris is acquainted with the cigarettes at college, and they  miraculously cancel out all of his many disorders. I wish I could say the same for myself, but all my OCDs are still alive and kicking. But good for him.

Next of Kin is not a chapter that will appeal to conservative readers, but I was brought to tears many times over the years by it. I do not want to reveal much, except to say that it features a certain erotic novel that is shared among the younger members of the family Sedaris,some hilarious typos and conspiracy theories related to the neighborhood.

There is of course  True Detective, the story of an attempt to expose a family member who has in the course of one week committed a number of crimes in all the bathrooms in the house,  crimes involving certain fudge-colored towels and intimate body parts. Let’s leave it at that.

Since they are very polite people, Laslo and Visnja tolerated us hogging their book  for a couple of years, before finally realizing that they have to ask for it back, openly. A few years later experienced a strong wish to introduce my boyfriend to this book, but since after five pages he concluded that it is not interesting (something I will never forgive him), I got the copy of Naked back and we’ve not been apart since.

Few would dare to tell people all the details of their  life, all the family secrets, the flaws, the dirt and with such a high degree of openness and self-mockery. Sedaris has gone one step further and put everything on paper for the whole world to see. I thank him immensely for that, because in addition to humor, superior humor, this book makes you feel a little better about your life, maybe even gives you  the courage to embrace all your  faults and as well as those of your perfectly  dysfunctional family.

Zaljubljena sam u Dejvisa Sedarisa od 2007. godine, i nešto mi govori da bi i on bio zaljubljen u mene ili da bismo u najmanju ruku bili najbolji prijatelji samo da smo se ikad sreli. A te 2007. upoznali smo se preko mojih dragih Lasla i Višnje. Divan par, još divniji ljudi koji imaju crnu macku, dar za nedeljno popodnevno ugošćavanje i fantastičan ukus za knjige. I tako oni meni daju svog Sedarisa (kao pozajmicu dok ne nađem svog). Posvađamo se sestra i ja koja će prva da ga čita, ona se pozove na “oni su moji prijatelji koje ne bi ni poznavala da nije mene” kartu i čekala sam dobra tri dana dok nije došao red na mene.

Ja poznajem duhovite ljude, možda sam i sama jedna od njih, nisam sigurna. Sestra mi je urnebesna, najbolji drug takođe, čak sam i sadašnjeg dečka izabrala čekirajući tu osobinu sa spiska. I onda je tu Sedaris, čovek zbog kog se onako gadno i groktavo sa mešavinom suza i nekontrolisanih facijalnih ekspresija smeješ u gradskom busu na putu do Limana 4. Sramotno zapravo, ali ne možeš da prestaneš i u jednom trenutku te više nije ni briga što te ceo bus gleda.

A kako se ta knjiga zove? A, pa da, izostavila sam najbitniju stvar. U pitanju je Naked. Na ogromnu žalost nema još uvek prevoda, ja zaista ne znam na šta izdavačke kuće čekaju, zar nisu svesne da uskraćuju svetu jednu neobjašnjivu radost? Ne znam, jako neodgovorno ponašanje. No eto, ja imam tu sreću da mogu da čitam knjige na engleskom, te svima vama koji posedujete tu istu veštinu zapovedam da ovu knjigu kupite što pre.

Zašto biste to uradili? Validno pitanje, i veoma sam srećna što mogu da vam pružim odgovor na to pitanje, ali pre toga zapitajte se sledeće:

  1. Da li smatrate da su vas roditelji u detinjstvu i tinejdžerskim godinama blamirali (na primer dolazili u školski kafić da vas pred svima prozovu što ste pobegli sa časa)? Ovo se definitivno nije meni desilo, samo navodim hipotetički primer. I ne, nije me odvukla kući. Nije.
  2. Da li vaš otac priča nepoznatim ljudima priča kako ste mu sa šest godina prvi put rekli da ste se zaljubili u vrtiću?
  3. Da li imate braću i sestre u koje ste poželeli da ne poznajete u nekim trenucima?

Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja DA, onda ste ipak bolje prošli od mladog Dejvida. Ako ne, svejedno ćete uživati u ovoj kolekciji eseja u kojoj ovaj autor izlaže sav prljavi veš, dobro, loše, blamantno, i sve ostalo što može da vas snađe u životu. Knjigu sačinjava 17 izuzetno ličnih eseja od kojih su moji apsolutni favoriti A Plague of Tics, Next of Kin i  True detective.

A plague of tics je esej u kom mladi Sedaris objašnjava svoje muke sa opsesivno-kompulsivnim poremećajem koji obuhvata sve od lizanja utičnica, brojanja koraka od kuće do škole, pokušaja da u potpunosti prevrne oči, nasilnog drmusanja glavom. A tu je naravno i njegova majka koja napravi predstavu od ismevanja sopstvenog sina njegovim učiteljicama kad god se koja pojavi na njihovom kućnom pragu da sa njom „prodiskutuje o Dejvidovim problemima“. Sedaris se na fakuletetu upoznaje sa cigaretama koje čudotvorno ponište sve njegove brojne poremećaje. Volela bih da isto mogu da kažem za sebe, ali svi moji OCDs su i dalje alive and kicking. Ali super za njega.

Next of Kin nije poglavlje koje će se dopasti konzervativnim čitaocima, ali mene je dovela do suza mnogo puta tokom svih ovih godina. Neću puno otkrivati, samo ću reći da se u njoj pojavljuje određeni erotski roman koji se deli među mlađim članovima Sedaris porodice, urnebesne slovne greške i teorije zavere vezane za komšiluk.

Tu je naravno True Detective, priča o pokušaju da se raskrinka član porodice koji je u jednoj nedelji počinio niz zločina u svim kupatilima u kući, a zločin uključuje određene peškire boje čokolade i intimne delove tela. Ostavimo stvari na tome.

Pošto su jako učtivi ljudi, Laslo i Višnja su par godina tolerisali naše prisvajanje svog Sedarisa, ali su ipak shvatili da ga moraju otvoreno tražiti nazad. Par godina kasnije htela sam da svog dečka upoznam sa ovom knjigom, al pošto je nakon pet strana zaključio da mu nije zanimljiva (nešto što mu nikad neću oprostiti), uzela sam si kopiju Naked-a nazad i nikad se više nisam odvojila od nje.

Retko ko bi se usudio da ljudima ispriča sve detalje iz svog života, sve blamove, porodične tajne, i sa tolikom dozom otvorenosti i samoismevanja. Sedaris je otišao korak dalje pa je sve stavio na papir, na uvid celom svetu. I hvala mu beskrajno na tome, jer osim humora, vrhunskog humora, ova knjiga čini da se osećate malo bolje u vezi sa svojim životom, a možda vam da i hrabrost da prigrlite sve svoje mane i svoju savršeno disfunkcionalnu porodicu.naked-4

Buy now, at a great price, at Bookdepository

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s